POSITIVUS, SIA
Positivus Festival 2022

Positivus Festival 2022

15.07.2022. līdz 16.07.2022.
Positivus Festival
Lucavsala, Rīga

Lūdzam ņemt vērā, ka valstī noteiktie COVID 19 pulcēšanās ierobežojumi var mainīties un prasības koncerta apmeklētājiem tiks noteiktas pēc koncerta laikā spēkā esošajiem noteikumiem. Šobrīd ar COVID 19 izplatību saistīti ierobežojumi un noteikumi nav spēkā.

Biļetes aizliegts izmantot jebkādos konkursos un kampaņās bez koncerta organizatora atļaujas.

Jebkura vecuma apmeklētājam ir jābūt atsevišķai ieejas biļetei. Pasākuma apmeklētājiem nav vecuma ierobežojumu, taču vecākiem, kuri nepavada uz koncertu savus bērnus, kas jaunāki par 16 gadiem, atgādinām, ka bērniem atrasties uz ielas bez pieaugušā pēc plkst. 23.00 Latvijā ir aizliegts.

Apmeklētājiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām: Apmeklētājam ratiņkrēslā kopā ar pavadoni nepieciešama viena biļete.

Positivus Festival 2022
Positivus Festival
15.07.2022. līdz 16.07.2022.
Positivus Festival
Lucavsala, Rīga

Organizators